Skip to content
Морето не е за една ваканция !

Морето не е за една ваканция !

Замърсяването по родното Черноморие.

Advertisements

Фасовете изпреварват найлоновите торбички и пластмасовите сламки като най-разпространеният замърсител. Всяка година в света се изхвърлят около 680 милиона килограма тютюневи отпадъци. Поради малкия си размер, угарките от цигари често остават незабелязан и неглижиран замърсител. В последните години се наблюдава ръст на замърсяването на плажа, като основният виновник за това са туристите. Най-голям дял са замърсяванията с пластмасови материали и цигарени угарки. не е достатъчно само да се събират отпадъците, а е необходимо и да се променят производствата.