Skip to content

От днес област Бургас влиза в етап 2 на /Ковид/

От днес област Бургас вече се намира в етап II на картата на епидемичната обстановка по региони и е маркирана в жълт цвят. До скоро бяхме в етап 1.

Advertisements

Според националния план в етап II се прилагат всички мерки от етап 1, както и:

Носене на защитна маска за лице на закрито в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и в други обекти, както и по време на различни образователни (в т.ч. училища и висши учебни заведения), спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора.

Прилагат се всички мерки от етап 1, както и:

Въвеждане на изискване за недопускане на не повече от 1 човек на 8 м2 в търговски обекти.

Ограничаване на свижданията в лечебни заведения и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само свиждания при пациенти с болничен престой над 5 дни – по преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с COVID-19.

Ограничаване на извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи.

Недопускане смесване на ученици от различни паралелки. Въвеждане на задължителна регистрация на ежедневния брой отсъстващи ученици по медицински причини.

Дали и какви допълнителни мерки ще бъдат въведени тук предстои да видим.

Според последнте данни инфектираните за последния ден в Бургаскко са 124, а общо в страната 1701.