Skip to content
Двойно повече нарушения са открили по нашето море това лято от миналият сезон

Двойно повече нарушения са открили по нашето море това лято от миналият сезон

През активния летен сезон, в периода юни-септември 2022 г., контролните органи на Инспекцията по труда установиха 6800 нарушения на трудовото законодателство при извършени 1480 проверки в обекти със сезонен характер в морските населени места с 36 000 заети лица в тях.

Advertisements

Сред акцентите на проверките традиционно са превенцията на недекларирания труд и контролът по спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда. Следи се и за законосъобразното наемане на граждани на трети държави и на непълнолетни лица, както и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

По заплащането на труда са констатирани 865 нарушения, а на разпоредбите за разпределение на работното време – 661. Установени да работят без трудов договор са 195 лица. Наблюдава се ръст спрямо 2021 г., когато броят им е бил 132. Това обаче може да се обясни с все още ограничената дейност на сезонните обекти през 2021 година заради ковид-19.

Инспекцията по труда използва повода да напомни на работещите да подават сигнали, докато още са в трудови правоотношения, защото след прекратяването им е много трудно да им се съдейства. Освен това е добре сигналите да не бъдат анонимни, тъй като много често информацията в тях не е достатъчна за извършване на ефективна проверка, а няма обратна връзка за доуточняване. В специална брошура е публикувана полезна информация за трудовите права на работниците и служителите и за това какво губи работникът, ако работи без трудов договор.

Проверките по морските курорти са установили 25 непълнолетни лица да полагат труд без разрешение от Инспекцията по труда. Наемането на непълнолетни без издадено разрешение се квалифицира като престъпление. При всяка проверка инспекторите по труда задължително проверяват дали има наети лица, ненавършили 18 г., без разрешение. При установени случаи се уведомява прокуратурата. Процедурата за издаване на разрешение е максимално опростена. Информация за нея е публикувана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика “Процедури“.

Без разрешен достъп до пазара на труда в България са установени 73 лица – граждани на трети държави. В резултат на контролната дейност са издадени 462 акта за установяване на административно нарушение.