Skip to content
Министерски съвет одобри близо 7,7 млн. лева за хотелиерите, настанили украински бежанци

Министерски съвет одобри близо 7,7 млн. лева за хотелиерите, настанили украински бежанци

София. Министерският съвет прие Решение за одобряване на помощ на допълнително одобрени кандидати по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България” и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2022 г. за финансиране на разходи по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България”.

Advertisements

Плащането по настоящето Решение на Министерски съвет е в размер на 7 687 250,90 лв., съгласно приложения Списък № 12, неразделна част от Решението.

С приемането на настоящия акт ще бъде дадена възможност да бъде одобрена и изплатена помощ по общо 292 броя подадени заявления от лица, предоставили хуманитарна помощ, изразяваща се в 521 451 нощувки, вкл. в някои места на настаняване и предоставяне на изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на бежанци в периода, обхващащ времето от 01.10.2022 г. до 31.10.2022 г.

Изпълнението на Програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.