Skip to content
Започват търгове за 21 плажа по Черноморието три са в Несебър

Започват търгове за 21 плажа по Черноморието три са в Несебър

Нова година наближвава, но лятото е още доста далеч. Това не пречи на подготовката за сезона да започне с откриването на търгове за отдаване под наем на 21 морски плажа. Те са в областите Варна, Добрич и Бургас.

Advertisements

В периода януари – февруари 2023 г., Министерство на туризма ще открие търгове с тайно наддаване.

Процедурите ще се извършват по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка със Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за

отдаване под наем на обекти

изключителна държавна собственост, обособени части от крайбрежната плажна ивица, представляващи морски плажове, които се намират в областите Добрич, Варна и Бургас.

С цел защита на обществения интерес и гарантиране на законосъобразното провеждане на тръжните процедури, като наблюдатели ще бъдат поканени представители на МВР, ДАНС и КПКОНПИ.

Заповедите за откриване на търговете за отдаване под наем на морските плажове ще се публикуват най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие на институционалната интернет страница на Министерство на туризма, в раздел „Обяви и търгове“, поддиректория „Търгове за наем на плажове“, с обявени дата, час и място за провеждане на търга.

Условията и изискванията

към кандидатите за участие в процедурата са описани в тръжна документация, която се продава по ред, указан в заповедта за откриване.

Огледът на обектите може да се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Ето и списък на плажовете, описани по местонахождението им от север на юг, а не по реда на обявяване на търга, както следва:

Като бъдат съобразени обстоятелства като ход на висящи съдебни производства и възможните срокове на наемните договори, ще бъде извършена допълнителна преценка дали да бъдат открити процедури за отдаване под наем и на следните в областите Варна и Бургас:
При наличие на инвестиционен интерес към наемане на друг обект от актуализирания от министъра на туризма списък на неохраняемите морски плажове извън посочените в настоящото съобщение, то той може да бъде заявен в срок до 31.01.2023 г. на официалните електронни адреси на Министерството на туризма: [email protected] и [email protected]/.
Специализираната администрация на Министерството на туризма ще извърши преглед на постъпилите предложения за 21 плажа. След това ще направи преценка относно възможностите, допустимостта и годността на съответния обект да бъде отдаден под наем по законоустановения ред чрез провеждане на търг с тайно наддаване по ППЗДС, във връзка със ЗУЧК.