Skip to content
Забраниха безплатното пускане на Дунавското хоро на Нова година

Забраниха безплатното пускане на Дунавското хоро на Нова година

Дунавското хоро, което се чува от всеки площад на Нова година, може да звучиа само при уредени авторски права. Това предупредиха от МУЗИКАУТОР.

Advertisements

От дружеството разпространиха до медиите позиция, в която поясниха, че традиционното новогодишно Дунавско хоро на Дико Илиев не е в графата “народна музика” и всъщност е обект на авторско право.

“Символът на новогодишното веселие – Дунавското хоро, чийто създател е Дико Илиев, е произведение, което той композира, докато работи в оркестъра на Тридесет и шести пехотен козлодуйски полк в Оряхово и впоследствие го аранжира за духов оркестър. Тази великолепна музика, която носи празнично настроение, събира и обединява хората в първите секунди на всяка Нова година, е със защитени права до 2056 година и всяко нейно публично изпълнение по закон трябва да става след уреждането им” – това напомня на организаторите на музикални събития сдружението за защита на авторските права в музиката Музикаутор по повод предстоящите празненства.

Въпреки дългогодишните усилия на организацията, множеството законодателни инициативи и синхронизиране на действащата нормативна уредба с тази в Европейския съюз, в България творците продължават да бъдат ощетявани. Техните музикални произведения се използват, без да бъдат предварително уредени правата им по Закона за авторското право и сродните му права. Това се дължи на недостатъчния ресурс на държавата в контрола по спазването на закона, а в голяма

степен и на нагласата на обществото и неразбирането за същността на правата и задълженията на ползвателите на авторски труд, допълват още от дружеството.

„Дико Илиев е композирал над 90 произведения, много от които погрешно се считат за „народна музика“, но това е авторска музика, създадена на фолклорна основа. Това е валидно за много от авторските произведения, които “Музикаутор” представлява на българския пазар, и показва нагледно как музиката се възприема като свободен за ползване продукт, без да се отчитат правата на създателите им и действащите закони“, коментира Иван Димитров – изпълнителен директор на сдружението за колективно управление на авторските права в музиката.

Музикаутор напомня, че при липса на валиден музикален лиценз, ползването е незаконно и подлежи на санкции, а контролът е вменен на Министерство на културата.