Skip to content
Горското е разкопало рова при дюните в Несебър, за да ги предпазят от АТВ и джипове

Горското е разкопало рова при дюните в Несебър, за да ги предпазят от АТВ и джипове

Експерти от РИОСВ-Бургас извършиха проверка по сигнала за разораване на дюни на южния плаж в Несебър. На място е констатирано, че е изкопан ров с дълбочина около 1 метър по протежение на черния път, водещ към плажа. С GPS устройство е установено, че изкопът преминава по границата на защитената територия – Природна забележителност “Пясъчни дюни 5 бр. – гр. Несебър”, без да навлиза в нея, съобщават от екоинспекцията.

Advertisements

Защитената територия не е засегната, но е констатирано нарушаване на ландшафта. В момента на извършване на проверката не е установено присъствие на хората, извършили изкопа.

Предстоят съвместни проверки и с други компетентни органи за установяване на причините за нарушението и образуване на административно-наказателно производство, включително и предприемане на мерки за възстановяване на нанесените щети.

На 13.01.2023 г, до ДЛС “Несебър” е изпратено предписание от РИОСВ-Бургас за ограничаване достъпа на моторни превозни средства до защитена територия на дюнни образувания на Несебър – юг. Според предписанието, трябва да се монтира трайно възпрепятстващо съоръжение, ограничаващо единствено навлизането на превозни средства от северната страна на защитената територия. Нарушението е извършено от срещуположната страна на територията.

Вчера концесионерът на плаж “Несебър-юг” Кирил Спасов сигнализира институциите, че багер е прокопал ров по продължение на 300 метра в пясъчните дюни край ивицата, които са защитена територия.

Пясъчните дюни на южния плаж в Несебър не са били разорани, а предпазени от разораване, обясни инж. Димитър Мандулев, директор на Държавното ловно стопанство в Несебър, което според проверка на полицията се оказа, че е пуснало багера в пясъка, предаде “24 часа”.

Според инж. Мандулев прокопаването на ров покрай дюните и образуването на пясъчна стена пред тях ги предпазвало от навлизане на АТВ и джипове, които през зимата често нахлували в пясъчните образувания да си правят офроуд.