Skip to content
Проучват икони в Несебър

Проучват икони в Несебър

В ход на изпълнение са дейности по реализация на проект „Консервация, реставрация и проучване на техниката и технологията на икони от фонда на Музей „Старинен Несебър“, финансиран от Министерство на културата и подкрепен от Община Несебър.

Advertisements

Неговата цел  е извършването на консервационно-реставрационни дейности и проучване на техниката и технологията на иконите от фонда на Музей „Старинен Несебър“, експонирани в църквата „Св. Стефан“.

Екипът от реставратори се ръководи от д-р Милан Михайлович.

Резултатите от проучването ще дадат информация за спецификата на технико-технологичния процес и използваните при изработката на произведенията материали.

След завършването на консервационно-реставрационните дейности иконите ще бъдат върнати на иконостаса в църквата „Св. Стефан“, а резултатите  ще бъдат отразени на информационни табла, което ще даде възможност на широката аудитория да се запознае с етапите на реализация на проекта.