Skip to content
Отличиха най-добрите пожарникари в Бургаско 

Отличиха най-добрите пожарникари в Бургаско 

За поредна година в сградата на РДПБЗН – Бургас се проведе кратка церемония за награждаване на отличените в Областния етап от Националния конкурс „Пожарникар на годината” Бургас 2022 г.

Advertisements

Конкурсът се провежда на два етапа – областен и национален, като основната му цел е популяризиране професията на пожарникаря и спасителя, представяне на ежедневната дейност и издигане престижа на органите за пожарна безопасност и защита на населението. От 2021 година е променен и регламента на основания през 1995 г. конкурс, като той се провежда в две категории – служители на ГДПБЗН и партньори – представители на държавната власт, местното самоуправление, юридически лица и граждани, доброволни формирования и/или техни членове.

Тази година отличените са:

1. В категория „Служители” – Раздел „Контролна дейност“ – за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, е отличен младши инспектор Калоян Колев от РСПБЗН – Карнобат. Служителят е отличен с почетна грамота. От началото на 2022 год. мл. инспектор Колев е участвал в извършването на множество контролни проверки на обекти в експлоатация, тематични проверки, непланирани контролни проверки и проверки по изпълнение на мероприятия. Работил е активно с ръководствата на учебните и детски заведения в обслужвания от него район, както се е включил и в обучението и подготовката на сформираните младежки противопожарни отряди.

2. В категория „Партньори” в Националния конкурс „Пожарникар на годината” за конкретен и съществен принос за повишаване на пожарната безопасност и защитата на населението с индивидуална награда е отличен г-н Николай Димитров – кмет на община Несебър.

Личната ангажираност на господин Димитров в реализирането на проекти и инициативи, касаещи дейността на РСПБЗН – Несебър, предостави възможностза отличнопартньорство със службитеза пожарна безопасност и защита нанаселението, като реши проблеми, касаещи живота, здравето и безопасността на жителите и гостите на Община НесебърНиколай Димитров ежегодно предлага на Общинския съвет да бъдат гласувани целеви финансови средства, като с неговата подкрепа значително е подобрена материалната база на Несебърската пожарна служба, както и са обновени средствата за лична защита на огнеборците. Още през 2015 год. ръководството на Община Несебър в лицето на кмета Николай Димитров положи много усилия за набирането, регистрирането и осигуряването на доброволци от общината. За всички доброволци са осигурени комплекти индивидуални защитни облекла и необходимите предпазни средсава. Всяко година с тях се провеждат занятия, учения и демонстрации.

Господин Николай Димитров бе отличен с почетен плакет и грамота.Отличията бяха връчени от директора на РДПБЗН-Бургас комисар Николай Николаев.