Skip to content
Официално се забранява продажбата на дизелови и бензинови автомобили до 2035 г.?

Официално се забранява продажбата на дизелови и бензинови автомобили до 2035 г.?

Европейският парламент /ЕП/ одобри нови цели за по-малко емисии на CO2 в резултат на нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“. С 340 гласа „за“, 279 гласа „против“ и 21 гласа „въздържал се“ европейските депутати дадоха одобрението си за постигнатото споразумение със Съвета за преразгледаните стандарти за емисиите на CO2 от нови автомобили и микробуси в съответствие с по-големите амбиции на ЕС в областта на климата.

Advertisements

Законодателството набелязва пътя към 0 емисии на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства през 2035 г. /цел за целия автомобилен парк на ЕС за намаляване на емисиите на CO2, произвеждани от нови леки автомобили и микробуси със 100% в сравнение с 2021 г./. Междинните цели за намаляване на емисиите за 2030 г. са определени на 55% за леките автомобили и 50% за микробусите.

Кои са другите основни мерки, предвидени в регламента?

  • До 2025 г. Комисията ще представи методология за оценка и докладване на данни за емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на леките автомобили и микробусите, продавани на пазара на ЕС, придружена от законодателни предложения, когато е целесъобразно;
  • До декември 2026 г. Комисията ще наблюдава разликата между нормите за допустими емисии и данните за потреблението на гориво и енергия в реални условия, ще докладва за методика за коригиране на специфичните емисии на CO2 на производителите и ще предложи подходящи последващи мерки;
  • Производителите, които имат малки производствени обеми за една календарна година /1000 до 10 000 нови автомобила или 1000 до 22 000 нови микробуса/, могат да получат дерогация до края на 2035 г. (онези, които регистрират по-малко от 1000 нови превозни средства годишно, остават освободени);
  • Сега действащият механизъм за стимулиране на превозни средства с нулеви и ниски емисии /ZLEV/, насърчаващ производителите, продаващи повече такива превозни средства /с емисии от 0 до 50g CO2/km, като например електрически превозни средства и добре функциониращи хибриди/ с по-ниски цели за намаляване на емисиите на CO2, ще бъде адаптиран, за да отговори на очакваните тенденции в продажбите. От 2025 г. до 2029 г. целевият показател за ZLEV се определя на 25% за продажбите на нови автомобили и 17% за новите микробуси, като от 2030 г. стимулът ще бъде премахнат;

На всеки 2 години, считано от края на 2025 г., ЕК ще публикува доклад за оценка на напредъка към пътна мобилност с нулеви емисии.

„Настоящият регламент насърчава производството на превозни средства с нулеви и ниски емисии. Той съдържа амбициозно преразглеждане на целите за 2030 г. и цел за нулеви емисии за 2035 г., което е от решаващо значение за постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Тези цели създават яснота за автомобилната промишленост и стимулират иновациите и инвестициите на производителите на автомобили. Закупуването и шофирането на автомобили с нулеви емисии ще стане по-евтино за потребителите, а пазарът втора употреба ще се създаде по-бързо. Това прави устойчивото шофиране достъпно за всички“, каза докладчикът Ян Хойтема /Renew, Нидерландия/.

Какви са следващите стъпки? След окончателното гласуване в пленарна зала, текстът ще трябва да бъде официално одобрен и от Съвета, скоро след което ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС.