Skip to content
Слагат ръка и на продажбите в интернет !

Слагат ръка и на продажбите в интернет !

При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми, информират от Националната агенция за приходите. Предварително попълнените от НАП декларации обаче съдържат данните, получени в Агенцията от извършените през 2022 г. в интернет продажби с наложен платеж. Всеки трябва да прецени дали посочените суми са от продажби на лични вещи или от продажба на стоки, закупени или произведени с цел препродажба и осъществяване на търговска дейност. В случай че са от продажба на стоки с цел търговия и печалба, физическите лица ще трябва да ги посочат в Приложение 2 от годишната данъчна декларация. От НАП Бургас уточняват още, че ако физическото лице получава доходи от друга стопанска дейност в качеството си на земеделски стопанин, свободна професия или занаятчийска дейност чрез продажби в интернет с наложен платеж, получените суми се декларират в Приложение 3. При продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, която не е свързана с извършвана от физическото лице стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение 5.

Advertisements

Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и ако са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март. Данъчната кампания за деклариране доходите на физически лица, получени през 2022 г., приключва на 2 май.

До 30 юни е срокът за деклариране и заплащане на корпоративния данък. Декларирането се извършва единствено по електронен път, а заплащането на дължимия данък може да стане онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП, във всяка банка с попълване на вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис. Близо 1 200 фирми са подали вече своите декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, посочват още от НАП Бургас.