Skip to content
Стартират засилени проверки на плажове и хотели по Черноморието

Стартират засилени проверки на плажове и хотели по Черноморието

Програма „Лято 2023“ се провежда от началото месец юни 2023 г. до края на месец август 2023 г. Целта на програмата е да бъде осъществен всеобхватен контрол по спазване изискванията на Закона за туризма и осигуряване на оптимална защита на интересите на потребителите при предоставянето на туристически услуги през летния сезон, съобщиха от министерството на туризма.Част от акцентите по Програмата към настоящия момент са проверки на:

Advertisements

– морските плажове – следи се за спазване на задълженията на стопаните им, които са уредени в приложимата законова уредба и договорите за концесия и наем. Проверките на плажните ивици ще бъдат редовни и извънредни, както и по постъпили сигнали и ще са ежедневни през целия сезон и по цялото Черноморие. Регулярно проверките ще обхващат всички морски плажове, а тези, на които са установявани чести нарушения, ще бъдат под специален мониторинг;
– места за настаняване с определена категория 3, 4 и 5 звезди;

– прилежащите заведения за хранене и развлечения.

В хода на проверките освен спазването на изискванията на Закона за туризма се следи, събира и анализира информация с цел преценка дали потребителите получават пълна, вярна информация, която по начина на представяне не е заблуждаваща.

Преди или в хода на извършваните проверки на туристическите обекти се проверяват и сайтовете им, или налични данни за тях в интернет пространството. При преглед на информацията на сайтове потребителите трябва да получат верни данни за вида и категорията на туристическите обекти, както и по отношение предоставяни услуги, условия, местонахождение и др. въз основа, на които ще направят избор и ще вземат решение за покупка.