Skip to content
Несебър ще  загуби автентичност: ЮНЕСКО готви санкция 

Несебър ще загуби автентичност: ЮНЕСКО готви санкция 

Автентичността на Стария Несебър е в опасност. Статутът на града на световно културно наследство ще бъде обсъден на сесията на ЮНЕСКО в Рияд, Саудитска Арабия, която предстои между 10 и 25 септември. 

Advertisements

Предложението е българският град да бъде включен в списъка на застрашените обекти, които се нуждаят от спешна намеса за опазване. Това беше потвърдено от отговори на министерство на културата на въпроси на “Дневник”. 

През януари мониторингова мисия на ЮНЕСКО и ИКОМОС е установила “значителна загуба на историческа автентичност и на културна значимост”. Сред основните доводи е и липсата на приет План за опазване и управление на старинния град. Комисията е направила и препоръки, а министърът на културата Кръстю Кръстев е обещал на срещи с ЮНЕСКО по тях да се работи.  

“Ще е голяма излагация – световна ценност да бъде извадена от списъка на ЮНЕСКО. Това означава, че градът е в риск. Години наред България шикалкави – пишат се доклади, които не покриват критериите за действия по същество, за да се опази световната ценност, но основното не се прави”, коментира арх. Габриела Семова-Колева, председател на Българския национален комитет на ИКОМОС. 

ПРЕПОРЪКИТЕ 

ПРЕПОРЪКИТЕ 

Мониторинговата мисия е препоръчала на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО да поиска от България да наложи следните мерки: 

  • Мораториум върху новото строителство в Стария Несебър до одобряването на Плана за опазване и управление, както и да се ограничи строителството на полуострова само до спешни случаи по укрепване на сгради; 
  • Дългосрочен план с конкретни срокове за премахване на всички незаконни или законни, но неподходящи постройки и промени върху сгради в Стария Несебър. 

“В Стария Несебър са констатирани надстроявания с един или два етажа, уж покрити с дървена обшивка, а са се получили като пагоди. Целият северен бряг беше укрепен с бетонна плоча, която покри археологическите останки под вода. 

Там се изгради и паркинг в нарушение на всякакви предохранителни мерки. По целия склон, който трябваше да е в зеленина – една от характеристиките на Стария Несебър, се появиха заведения и пет-шестетажни къщи в археологическите останки в северната част на църквата “Богородица Умиление” (Елеуса). 

Там си разпределиха земята и построиха сгради”, изреди част от констатациите на мониторинговия доклад арх. Семова-Колева. Министърът на културата Кръстю Кръстев на 12 юни посети централата на ЮНЕСКО в Париж и представи поетият от новото правителство ангажимент за спешни мерки за защита на Стария Несебър. 

“В свое писмо от 13 юли г-н Лазар Елунду, директор на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО посочва като изключително положителен демонстрираният ангажимент от българската страна към препоръките на доклада (мониторинговия)”, отговориха от Министерството на културата. 

Новите мерки на българската страна ще бъдат добавени в доклада пред сесията на ЮНЕСКО в Рияд. Част от тях са включване на подводната зона около полуострова в границите на “Старинен град Несебър”, както и поръчано изработване на План за опазването и управлението му от Националния институт за недвижимото културно наследство (НИНКН). 

СОБСТВЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Кметът на Несебър Николай Димитров обяви на 25 август, че Стария град запазва статута си на световна ценност, а поставянето му в списъка на ЮНЕСКО с обектите в опасност цели да съхрани културното наследство. “Интересен е случаят с Дубровник, който е бил вписан в този списък в периода 1991 – 1998, но е изваден от него след предприемане на определени действия от страна на държавата. Въпреки това очаквам мобилизация на обществото и институциите на местно и държавно ниво”, заяви кметът. 

В края на юли в Несебър се проведе обществено обсъждане на проект за общинска стратегия за опазване на културното наследство до 2032 г. В нея не се споменава за мониторинг върху строителството или премахване на незаконните и неподходящите постройки. 

В общинската стратегия са заложени следните мерки: 

  • увеличаване на паркингите в континенталната част с цел намаляване на автомобилния натиск върху полуострова, където е Стария Несебър;
  • финансово стимулиране на собствениците на сгради недвижима културна ценност за дейности, насочени към опазването им; 
  • намаляване на броя и площта на обектите за търговска дейност на открито; 

СТАРИТЕ КЪЩИ СА ЦЕННОСТ  

Първа задача според арх. Семова-Колева е да се разясни на собствениците на сгради в Стария Несебър ценността на техния автентичен облик. 

“Една къща, която е недвижима културна ценност и се предлага на хотелски начала, може да е обзаведена скромно и в същото време да е на много високо ниво и посетителите да почувстват атмосферата, каквато е била от векове”, препоръчва тя. 

Има голямо неразбиране от предприемачи и управляващи, които гледат повърхностно на проблема според нея. Липсата на План за опазване и управление на “Старинен град Несебър” е друг мотив за исканите санкции на мониторинговата мисия. Проект за такъв план бе изработен още през 2012 г., но така и не бе приет. 

Сега Министерството на културата е възложило задачата на НИНКН, щатът на института за това ще се увеличи със 17 бройки. Работата по него обаче е замряла, защото се изчаква какво ще се реши на сесията на ЮНЕСКО през септември. Най-вероятно ще има ново задание за нов план и ще е готов след 2024 г., предполагат от министерството.

ЩЕТИТЕ 

От 2010 година Стария Несебър е под “реактивен мониторинг”, който се извършва само в места от списъка със световното културно наследство, за които има притеснения. 

Последната мисия от януари прави изводи, които съвпадат с предишните, но сега се предприема по-радикален подход – за първи път е отправено официално предложение ЮНЕСКО да постави Стария град в друг списък – на световното наследство в опасност. “Щетите са имиджови не само за курортното градче, но и за България. Стария Несебър като световно наследство е притежание и на целия свят”, напомня арх. Семова-Колева. 

Но министерството на културата вижда в попадането в списъка на обектите в опасност също възможности, защото това ще позволи на Комитета за световно наследство (на ЮНЕСКО) да разпредели незабавна помощ за Стария Несебър от специален фонд. 

Ако на сесията в Рияд, която започва на 12 септември, се гласува санкцията, всяка година задължително ще се изготвя и доклад за дейностите по съхраняване на автентичността на сградите, на археологията и цялостния облик на града.