Skip to content
Държавата отпуска 5 млн. лева за реклама на черноморски общини

Държавата отпуска 5 млн. лева за реклама на черноморски общини

Министерството на туризма отвори нова процедура за финансиране на маркетингови дейности на туристическите услуги в 21 черноморски общини.

Advertisements

Общият размер на средствата по новата програма е 5 млн. лева като Министерството на туризма осигурява 60% като безвъзмездно финансиране. Останалите 40 на сто се поемат от общините, които обаче трябва да имат свои партньори. Всеки един проект за маркетинг и реклама трябва да включва освен община, също така оператор на летище и туроператор. Партньор може да бъде и друга община, която не е включена в проекта.

Всеки един проект може да бъде на стойност до 400 хиляди лева, от които държавата осигурява 240 хиляди лева. Така общините ще могат да спечелят 20 проекта. Всяка община ще може да кандидатства по два проекта, стига тя да отговаря на условията. 50% от средствата ще бъдат платени авансово преди изпълнение на кампанията.

Задължително условие е проектите да съдържат и реклама на България като дестинация, както и надписът на Министерството на туризма.

Крайният срок за подаване на документи за участие е 27 ноември тази година. Очаква се първите проекти да бъдат одобрени до месец след това.

По програмата могат да кандидатстват общините – Аврен, Аксаково, Балчик, Белослав, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Девня, Добрич-град, Долни чифлик, Дългопол, Каварна, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Суворово, Царево и Шабла.

Съфинансирането от страна на бизнеса дава възможност да се обединят и увеличат средствата, което означава, че парите на данъкоплатците са насочени за развитие на бизнеса и повече приходи. Това е важно предимство, заложено в Програмата и ресурсите не се разпиляват“, посочи министър Динкова. Министерството на туризма реагира на европейските препоръки по отношение на България и това е именно правилното разпределение на средства за държавна реклама с предприемане на реални действия. Целта е дестинация България да се превърне в модерно и предпочитано направление.