Skip to content
Местни избори 2023: До 14 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес

Местни избори 2023: До 14 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 14 октомври 2023 г. може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес като подаде заявление до кмета на общината, до кмета или до кметския наместник на съответното населено място. 

Advertisements

Искането /Приложение № 13-МИ от изборните книжа публикувани от ЦИК/ се прави писмено до кмета на общината/кметството, или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД “ГРАО”: https://regna.grao.bg/.

Условие за вписване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, т. е. 28 април 2023 г.

В местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата – 28.04.2023 г. в това населено място!

ВАЖНО: При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори!