Skip to content
Даяна Кичукова нищо в живота не е създадено случайно, без да има замисъл и предназначение.

Даяна Кичукова нищо в живота не е създадено случайно, без да има замисъл и предназначение.

Скъпи приятели 👋🏻,
Нищо в живота не е създадено случайно, без да има замисъл и предназначение.
💡 Питали ли сте се, за какво са служили монетите?
🪙 В съвремеието монетата се дефинира, като парче метал със строго определена форма, тегло, проба и номинал, което има функцията на официално узаконено средство за обращение и разплащане. Тя служи като средство за размяна срещу вид стока или услуга.
📜 В миналото античните монети са служили като средство за политическа пропаганда и налагане на определена власт.

Advertisements

Обр.2. Сребърен денар на Юлий Цезар (40 г.пр.Хр.)/ The Caesarians. Julius Caesar. 40 BC. AR Denarius (Triton XVIII, Lot: 956). From the D. Fagan Collection

Всички владетели са се стремели да увековечат своята власт и своя лик върху монетите, които секат. Пръв в това начинание е бил Юлий Цезар (от лат. Gaius Iulius Caesar; 102/100-44 г. пр.Хр. – Обр. 2). Той е първият човек, чието портретно изображение е отпечатано приживе върху монета, сечена в Рим.
📜 Така този къс метал създаден в древния свят, се превръща в едно изключително произведение на изкуството, чието значение е с голяма стойност за историята и археологията.
Античните и средновековни монети са средство, от което може да се почерпи информация относно външния вид на великите хора от миналото, техните титли, имена, време на управление, военни победи, почитани божества и т.н. Те са неизменна част от културно-историческото наследство на страната. Освен това, монетите са един много точен и важен източник, чрез когото могат да се попълват “тъмни петна” от историята, тъй като много често надписите върху тях дават сведения, които са били неизвестни до този момент.
🇧🇬 На територията на България са се разполагали множество гръцки (колониални), тракийски и римски (провинциални) монетарници, които сами по себе си демонстрират икономическото развитие на “хората от миналото” по тези земи.

„Свети архангели Михаил и Гавраил“ е православна църква в Несебър, Източна България, днес полуразрушена. Тя е част от Архитектурно-историческия резерват в града, който е част от Световното наследство на ЮНЕСКО и един от 100-те национални туристически обекта.


💰 Към днешно време, темата за парите е особено деликатна. Най-големите противници на парите често се обявяват против тях със становището, че “парите поробват човечеството и че те са причината да загубим своята свобода”. Всяко нещо, обаче, щом съществува значи има на какво още да ни научи, подпомагайки ни в своето еволюционно развитие.
🔥 Това е като да дадеш кибрит на човек, който знае какво да прави с него. Такъв човек би го използвал, за да запали огън, винаги, когато има нужда да се стопли. Но нека не забравяме, че ако дадем същия кибрит на човек, който не знае за какво да го използва, той е в състояние да създаде многобройни пожари, които могат да нанесат след себе си големи поражения.
❗️Община Несебър е на ВЪРХА в някои направления:


1️⃣ Твърди се, че Община Несебър е най-богатата община в България.
2️⃣ Заради уникалното си съчетание от древна история, антични останки и възрожденска архитектура Старият град в Несебър е включен в Списъка на ЮНЕСКО през 1983 г.
🇧🇬 България се нарежда на трето място в Европа по културни паметници, след Гърция и Италия.
⚓️ Несебър, от своя страна, е един от най-древните градове в Европа.
➡️ Редно ли е най-богатата община в България да НЕ се грижи за един от най-древните градове в Европа, което можеше и все още може да доведе до изключването му от списъка на ЮНЕСКО през 2024 г.❓

Подкрепете ме с 🗳️ бюлетина 7️⃣ и лична преференция 1️⃣0️⃣2️⃣

монетата е хвърлена

кауза Месамбрия

следва продължение

МестниИзбори2023