Skip to content
Несебър с ударна реклама за предстоящия сезон

Несебър с ударна реклама за предстоящия сезон

Несебър. Община Несебър обяви, че кандидатства като бенефициент и  партньор в пет проектни предложения по процедура «Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в България», отворена от Министерството на туризма. Основната цел на Процедурата е провеждане на маркетингова политика за рекламиране на туристическите услуги в Черноморското крайбрежие, която индиректно да спомогне за повишаване на туристическата заетост.

Advertisements

С отварянето на «Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в България», Министерствоте на туризма е предприело решителни стъпки да върне доверието за съвместна работа между доставчиците на туристически услуги и местните власти.

Два са проектите, в които Община Несебър е водеща организация:

  •  «Промотиране на Черноморска дестинация Бургас и Несебър на туристически пазари» съвместно с Община Бургас, Община Царево, «Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт» АД и туроператора «Балкан Холидейз Сървисис» ЕООД.
  •   «Прекрасният Несебър – Вашето място за почивка сред древни забележителности» съвместно с «Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт» АД и туроператора «Корендон Интернешънъл Травъл»

В рамките на същата процедура, Община Несебър  участва като партньор в няколко проектни предложения, като целта е да бъдат обхванати основните туристически пазари – Великобритания, Полша ,Чехия, Дания и Нидерландия, които осигуряват посетители на  града и общината  и като цяло на област Бургас.

По проектните предложения, по които Общината е бенефициент, се предвижда изпълнение на маркетингови планoве на партниращите туроператор. За целта ще се използват комбинирани маркетингови инструменти, които бързо и ефективно да достигнат до потенциалните клиенти, повишавайки разпознаваемостта на регион Несебър на целевите пазари – Дания и Нидерландия.

Предвиждат се комуникационни кампании за популяризиране на дестинацията и на вътрешния пазар. В рамките на проектите предстои масирана кампания за популяризация на Несебър, в която ще бъдат използвани различни рекламни инструменти.

Участията на общината в проектните предложения е възможност за получаване на безвъзмездно финансиране за реклама дейност   и начин за  развитие на туристическа дестинация Южно Черноморие и община Несебър в цялата ѝ територия. Това  ще спомогне за удължаване на активния сезон и уплътняване на заетостта на базата и за повишаване на интереса на   българските и чуждестранни туристи.