Skip to content

Лятото на 2024 г. в Европа се очаква да бъде едно от най-горещите през последните години

Лятото на 2024 г. в Европа се очаква да бъде едно от най-горещите през последните години, според прогнозата на Европейския център за средносрочни прогнози на времето

Read More