Skip to content

Хотелиери по Черноморието, които настаниха украински бежанци не са получи помощта

Хотелиери по Черноморието, които настаниха украински бежанци и през лятото, още не са получи помощта от държавата. Средства по Програмата не са изплащани от април

Read More