Skip to content
Нужни са ни още поне 30 000 души за нормалното протичане на сезона”.

Нужни са ни още поне 30 000 души за нормалното протичане на сезона”.

“Българският туризъм се нуждае от три пъти повече кадри, отколкото са в момента наетите на работа. Ако обработените документи са за 30 000 души за летния сезон към момента, нужни са ни още поне 30 000 души за нормалното протичане на сезона”. Това каза Полина Карастоянова, директор на Националния борд по туризъм, в “Денят на Фокус”.

Advertisements

“67 000 са работещите в Унгария от трети страни в туристическия сектор, основно в сферата на обслужването, близо 100 000 са те в Румъния, а в България заради административни пречки не можем да стигнем и 30 000 души, отчете Полина Карастоянова. “Сега се налага отделния човек да работи извънредно, за да се покрият изискванията. Туризмът работи, защото най-важният фактор е човекът, туристът – за да бъде доволен и да препоръча дестинацията, трябва му лично внимание. Hospitality е ключов термин в туризма – усмивка, личен разговор, създаване на преживяване за посетителите са фактори за успешно развиващ се туристически бизнес”, отчетоха още от НБТ.

Климатичните условия у нас са прекрасни, от миналата седмица имаме желаещи за настаняване на нашето Черноморие. “С браншови организации съставихме писмо до председателя на Народното събрание и всички председатели на парламентарни групи във връзка с уреждането на облекчен модел – когато изтече работната виза на даден служител, да не се налага той да напуска страната и да се прави повторна процедура при наемането му. Нужно е да получи разрешение за нов престой, докато още е в страната. Този въпрос е бил подценен от предишния министър и сега е във волята на народните представители да приоритизират този казус”, отбеляза Карастоянова.

Относно кадрите, наемани в туризма от трети страни, Карастоянова заяви, че те имат базисни познания по английски или руски език. “Това са гъвкави, отворени хора, успяват да придобият базисно познание и на български език и няма проблеми с комуникацията с клиентите. Те имат професионално отношение, лична комуникация с туристите”, отбеляза Полина Карастоянова.

Липсата на кадри е повсеместна във всички аспекти на туристическия бизнес. Кадрите, свързани с мениджмънт, в голяма степен се намират и са подготвени от български университети, отбелязаха още от Национален борд по туризъм. “Аз съм гост лектор на УниБит и съм убедена в

качеството на студентите, завършили там. Те са подготвени за тези позиции, но навсякъде по света има нужда както от добро мениджърско планиране, така и от капацитет за обслужването. Рецепционист, сервитьор, обслужващ групи в хотела, озеленител, чистач, аниматор – тези позиции изискват подготвени хора, които не се очаква да бъдат бакалаври или магистри по туризъм, а са на изпълнителска длъжност”, заяви още Карастоянова. Тя потвърди, че има глад за подобни кадри на българския пазар.

Туристическата виза за кадрите, които се наемат от трети страни, е по-кратка, отколкото трае летният сезон, отбеляза тя. “Голямата роля на Министерство на туризма е ясна- не е необходимо то да взима отношение пряко в работата на частните инвеститори, но когато става дума за взаимодействие с Агенция по Заетостта, МВнР, МВР, МТ трябва да има посредническа функция и да постигне решение, работещо за държавната администрация и за частния сектор, що се касае до вноса на кадри”, смята Карастоянова.